Sunday, November 1, 2015

Another song - Kərkük xalq mahnısı

This is apparently based on a Turkish song, but it is very popular in Azerbaijan. I really like the version by Nərminə Məmmədova and Sinan Səid.

This is what I am learning to sing. Very beautiful rhythmic song. Second stanza is tricky to translate!

I - bənd
Evlərinin dalı yonca,
Yonca qalxıb dam boyunca, dam boyunca.

Boyu uzun beli, incə,
Ninnə yarım, Ninnə,
Əsmər yarım Ninnə, Ninnə, Ninnə. (x2)
II - bənd
Evlərinin boyu Laçın,
Fələk qoymur gözüm açım, gözüm açım.

Səni alım, hara qaçım,
Ninnə yarım, Ninnə,
Əsmər yarım Ninnə, Ninnə, Ninnə. (x2)

Translation:

I -
The houses are covered in clover,
Clover grows up, all along the rooftop.
The clover is long, slim like your waist.
Ninna, my love, Ninna.
Beautiful Ninna, my love.

II -
Along the houses of Lachin,
Fate did not allow it. Let me open my eyes.
I will take you for my own, but where can we run to?
Ninna, my love, Ninna,
Beautiful Ninna, my love.

Another song - Ay işığında

A beautiful song I have just learned. It helped me to discover a wonderful singer - Nərminə Məmmədova. Listen to her sing this song.

Mus: Qənbər Hüseynli / söz: Zeynal Xəlil

Mən səni gördüm, ay işığında,
Könlümü verdim, ay işığında.
Tez gəldi hicran,
Ayrıldıq aman, ay işığında, ay işığında.


nəq:

Olmasın həsrət,
Gülsün məhəbbət,
Ay işığında.

Yenə gəl bizə,
Duraq üz-üzə,
Ay işığında.

Ay...

Translation:

I saw you in the moonlight.
I gave you my heart.
But we were soon parted.
Separation is such sweet sorrow, under the light of the moon.

Let this longing end!
Let love's laughter ring out,
Under the light of the moon.

Come again to see us,
Sit with us,
Under the moonlight.