Verbs present

Getmək

PRESENT

continuous
  
Mən gedirəm               
Sən gedirsən                
O gedir                         
Biz gedirik          
Siz gedirsiniz                
Onlar gedirlər             
I am going
You are going
He is going
We are going
You are going
They are goingimperative

Gedim
Get
Getsin
Gedək
Gedin
Getsinlər
Should I go
Go
He should go
Let’s go
Go
They should goƏgər… conditional

Əgər mən getsəm
Əgər sən getsən
Əgər o getsə
Əgər biz getsək
Əgər siz getsəniz
Əgər onlar getsələr
If I go
If you go
If he goes
If we go
If you go
If they go


Əgər… right now

Əgər mən gedirəmsə
Əgər sən gedirsənsə
Əgər o gedirsə
Əgər biz gediriksə
Əgər siz gedirsinizsə
Əgər onlar gedirlərsə

If I go right now
If you go right now
If he goes right now
If we go right now
If you go right now
If they go right now

Gərək… desirable (should)

Gərək mən gedəm
Gərək sən gedəsən
Gərək o gedə
Gərək biz gedək
Gərək siz gedəsiniz
Gərək onlar getsinlər

I should go
You should go
He should go
We should go
You should go
They should go

Məli — necessitative (must)

Mən getməliyəm
Sən getməlisən
O getməlidir
Biz getməliyik
Siz getməlisiniz
Onlar getməlidirlər

I must go
You must go
He must go
We must go
You must go
They must go


Məli + -sə (If he must)

Mən getməliyəmsə
Sən getməlisənsə
O getməlidirsə
Biz getməliyiksə
Siz getməlisinizsə
Onlar getməlidirlərsə

If I must go
If you must go
If he must go
If we must go
If you must go
If they must go


Should

Mən gedəsiyəm
Sən gedəsisən
O gedəsidir
Biz gedəsiyik
Siz gedəsisiniz
Onlar gedəsidirlər 

I should go
You should go
He should go
We should go
You should go
They should go