Verbs past


Getmək

PAST

continuous
  
Mən gedirdim
Sən gedirdin
O gedirdi
Biz gedirdik
Siz gedirdiz
Onlar gedirdilər            
I was going
You were going
He was going
We were going
You were going
They were going

-di past

Mən getdim
Sən getdin
O getdi
Biz getdik
Siz getdiniz
Onlar getdilər
I went
You went
He went
We went
You went
They went

Əgər… conditional

Əgər mən getsəydim
Əgər sən getsəydin
Əgər o getsəydi
Əgər biz getsəydik
Əgər siz getsəydiz
Əgər onlar getsəydilər
If I went
If you went
If he went
If we went
If you went
If they went

-miş past

Mən getmişəm
Sən getmisən
O gedib
Biz getmişik
Siz getmişiniz
Onlar gediblər
I have gone
You have gone
He has gone
We have gone
You have go
They have gone

-ərdi past conditional

Mən gedərdim
Sən gedərdin
O gedərdi
Biz gedərdik
Siz gedərdiz
Onlar gedərdilər
I would go
You would go
He would go
We would go
You would go
They would go

-mişdi past

Mən getmişdim
Sən getmişdin
O getmişdi
Biz getmişdik
Siz getmişdiz
Onlar getmişdilər

I had gone
You had gone
He had gone
We had gone
You had gone
They had gone

-əcəkdi past conditional

Mən gedəcəkdim
Sən gedəcəkdin
O gedəcəkdi
Biz gedəcəkdik
Siz gedəcəkdiz
Onlar gedəcəkdilər
I would have gone
You would have gone
He would have gone
We would have gone
You would have gone
They would have gone

Gərək… “should have”

Gərək mən gedəydim
Gərək sən gedəydin
Gərək o gedəydi
Gərək biz gedəydik
Gərək siz gedəydiz
Gərək onlar getəydilər
I should have gone
You should have gone
He should have gone
We should have gone
You should have gone
They should have gone


Məli past

Mən getməliydim
Sən getməliydin
O getməlidi
Biz getməliydik
Siz getməliydiz
Onlar getməliydilər
I should have gone
You should have gone
He should have gone
We should have gone
You should have gone
They should have gone

Should have

Mən gedəsidim
Sən gedəsidin
O gedəsidi
Biz gedəsidik
Siz gedəsidiz
Onlar gedəsidilər
I should have gone
You should have gone
He should have gone
We should have gone
You should have gone
They should have gone