Sunday, June 5, 2011

Feli bağlama - basic list


There are many feli bağlama in Azerbaijani. Here is a basic list.

1. -əndə - meaning "when" 
2. -əndən sonra - meaning "after" 
3. -məzdən qabaq -məzdən əvvəl -məmişdən qabaq -məmişdən əvvəl - meaning "before" 
4. -ə + bilmək - meaning "to be able to do something" 
5. -ib - a stylistic usage
When two verbs have the same ending, Azerbaijani changes the first to an -ib suffix, regardless of the tense. The verb is the same tense as whatever verb follows it. This usage is more for varying sounds and does sound very nice when spoken.
6. -ə -ə - for repeated action
For a repeated action that is happening at the same time as the final verb in the sentence, the first verb is repeated with the ə ending attached to the verb root.
7. -əndən bəri - meaning "since" 
8. --ən kimi - meaning "as soon as" 
9. -ənə qədər -ənə kimi -ənəcən -ənə dək - meaning "until" 
10. -ənə qədər -ənə kimi -ənəcən -ənə dək - meaning "before"
11. -ənə qədər -ənə kimi -ənəcən -ənə dək - meaning "while" 
12. -məmiş -mədən
13. -dikcə - meaning "The more..."
14. -dikcə - meaning "whenever" 

Dialogue - What should we do?

Try to translate the following dialogue into English. My translation is given at the bottom.

Mən darıxıram. Nə edək?
Xalam qızı qonaq gedək.
Yaxşı. Hədiyyə ona alaq.
O İngilis kitabları xoşlayır. O yaxşı oxuyur.

Dialogue - A walk in the forest

Try to translate the following dialogue into English. My translation follows.

Meşədə piyada getməyə gedək.
Yaxşı. Nə geyinməliyik?
Bu gün meşədə soyuqdur. Ona görə də bizə isti paltarları lazımdır.
Bəli. Mənə elə gəlir ki, yağış yağacaq.

Feli bağlama -ə + bilmək


There are many feli bağlama in Azerbaijani. Verb suffixes can change the meaning of a verb and its relationship to the second verb in a sentence. These are a bit difficult but very useful.

 -ə + bilmək - meaning "to be able to do something" 
Instead of an infinitive, an ə is added to the end of a verb root to create a new verb form that is used with bilmək. A very easy form to learn.

present - 
Mən azərbaycanca danışa bilirəm. I can speak Azerbaijani.
Onlar cavab verə bilmirlər çünki oxumadılar. They could not answer because they did not study.
Sən gecə işləyə bilirsən? Can you work late?
Mən sənnən danışa bilmir çünki o məşğuldur. He can't talk with you because he is busy. 

indefinite future -
Mən darsı verə bilərəm. I can give a lesson (and I am willing to do it).
O ərzaq ala bilər. He can buy some food.
Sən pianino çala bilərsən? Can you (and are you willing to) play the piano? 
Siz radio söndürə bilərsiz? Can you (and are you willing to) turn off the radio?

di past -
Dünən kitabxanaya gedə bilmədim. Yesterday I couldn't go to the library.
Orda işləyəndə o işdə lanç ala bilirdi. When he worked there he could buy his lunch at work.

Feli bağlama -məzdən qabaq -məzdən əvvəl -məmişdən qabaq -məmişdən əvvəl


There are many feli bağlama in Azerbaijani. Verb suffixes can change the meaning of a verb and its relationship to the second verb in a sentence. These are a bit difficult but very useful.

 -məzdən qabaq -məzdən əvvəl -məmişdən qabaq -məmişdən əvvəl - meaning "before" 
The second verb happened before the first. Again, a practical verb suffix.

Mən yatmamışdan qabaq kitab oxuyam. I read a book before going to sleep.
Sən işə getməzdən əvvəl siqaret çəkirsən. You smoke a cigarette before going to work.
Siz qərara gəlməmişdən əvvəl mənə danışın. Speak to me before coming to a decision.
Teatra getməzdən qabaq bilet alaram. I will buy a ticket before I go to the theater.

Feli bağlama -əndən sonra

Feli bağlama are verb suffixes that create new verbal relationships. There are many feli bağlama in Azerbaijani. Verbal suffixes can change the meaning of a verb and its relationship to the second verb in a sentence. These are a bit difficult but very useful. -əndən sonra - meaning "after" 
The second verb takes place after the first. This verb suffix is also very common in spoken Azerbaijani and is easy to learn.

Yeyəndən sonra çimmək olmaz. One shouldn't swim after eating.
İşə gedəndən sonra evə getdi. After going to work he went home.
Onlar fikirlaşandan sonra cavab verdilər. After thinking they gave their answer.
Qadın qabıları yuyandan sonra yığıb. The women cleaned the dishes and put them away.