Tuesday, July 9, 2013

Song - Bəh-Bəh

Alim and Fərqanə Qasımov famously sing this. These are the words they sing. There are other variants of this song as well, as for many xalq mahnısı.Bəh-Bəh
xalq mahnısı

Oh, Oh

Gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh,
Dərdin o vaxtı az olur, bəh, bəh, bəh,
Gözəldə işvə-naz olur, bəh, bəh, bəh,
Gəl, gəl, gözəl yar, sevirəm səni.

Spring is here, flowers are blooming, oh, oh, oh,
Worries are few, oh, oh, oh,
Beauty is enticing, oh, oh, oh,
Come, come, my beautiful love, I love you.

Yarın bağında şirin olur üzüm,
Yarın ayrılığına necə dözüm,
Yara qurban olsun bu iki gözüm,
Gəl, gəl, gözəl yar, sevirəm səni.

In my love’s garden there are sweet grapes,
How can I endure being apart from her,
For my lover I would sacrifice both my eyes,
Come, come, beautiful love, I love you.

Bülbül bağlarda səs salır: cəh-cəh-cəh!
Güllərin ətrini alır, bəh-bəh-bəh!
Musiqi səsi ucalır: cəh-cəh-cəh!
Gəl, gəl, gözəl yar, sevirəm səni.

The nightingale pours out his song: chee, chee, chee!
He breathes in the perfume of the flowers, oh, oh, oh!
The sound of music soars: chee, chee chee!
Come, come, my beautiful love, I love you.

No comments: