Friday, July 18, 2014

An experiment with Google Translate

Google featured some quotations from Nelson Mandela today. Not sure why, but I was interested to see that Azerbaijani translated appeared below for all but one of them. I decided to check if they were automatically generated from Google Translate or if they had been translated by a real person. In my opinion, they were translated by a person. Here is the evidence below. The English sentence, the translation given, finally the Google Translate version.

Opinions on the translations would be welcome.

No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion.
Heç kəs anadan olan kimi başqasına nifrət etmir, onun dəri rəngi, irs, və ya dininə göra.
[My colleague Arzu says that it should be - Heç kəs anadan olan kimi başqalarına onun irqinə, irsinə, və ya dininə göra nifrət etmir.]
Heç kim, çünki onun dəri və ya onun fon və ya onun dini rəng başqa bir şəxs nifrət doğuldu.
[Here the word for background is fon as in a background for a photo. The real sense is captured in the first translation - irs = heritage.]

People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love for love comes more naturally to the human heart than its opposite.
İnsanlar nifrət etməyi öyrənirlar, və nifrəti öyrənə bilsələr, sevməyi də öyrənə bilərlər, çünki insan urəyi üçün sevgi daha da təbiidir.
İnsanlar nifrət öyrənmək lazımdır və onlar nifrət öyrənə bilərsiniz əgər onlar onun əks çox insan ürək daha çox təbii gəlir sevgi sevgi tədris edilə bilər.

Education is the most powerful weapon which we can use to change the world.
Təhsil dünyanı dəyişdirmək üçün ən güclü siladır.
Təhsil biz dünya dəyişdirmək üçün istifadə edə bilərsiniz olan ən güclü silah.

For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.
Azad olmaq tək zənciri tökmək deyil, başqalarının azadlığını va hörmətini qazanmaqdır.
Azad olmaq üçün bir zəncir off tökmə, lakin başqalarına azadlığını hörmət və artırır ki, bir şəkildə yaşamaq sadəcə deyil.

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time you fall.
Həyatda əbədən yıxılmamaq şöhrət deyil, hər zaman yıxılandan sonra qalxmaq daha böyük şöhrətdir.
Yaşayan böyük şöhrət düşən heç deyil var, lakin hər zaman yüksələn siz düşür.No comments: