Wednesday, November 23, 2011

Listen to Friendly Questions and Answers

Salam. Necəsiz? / Necəsiniz? / Necəsən? Yaxşıyam. Bəs necəsiz? Mən də yaxşıyam. Nə var, nə yox? Hər şey var, heç nə yoxdur.

Sağ ol. Sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Yaxşıyam. Hər şey qaydasındadır. Pis deyil. Əladır!

Siz haradansınız? Kanadadanam.


Listen to these questions and answers on this mp3 file.
Q

Translation:

Hello. How are you? (plural or formal) / ditto / informal. I am fine. And how are you? I am fine too. What's new? Everything is, nothing is not. (This is a jokey response.)

Bye. (informal and formal). Everything is fine. I am fine. Everything is in order. Not bad. Fantastic!

Where are you from? I am from Canada.

No comments: