Sunday, June 28, 2015

Where do they find these words?

Trying to make sense of some new items on BBC Azeri. Where do they find these words?!

Avstarliya sakini olan həmin qadın bir evdən digərinə köçərkənsaatlarla intensiv iş görməli, şkafları yığışdırmaq üçün bəzən uzun müddət əyilərək hərəkətsiz vizyyətdə oturmalı olub.

The Avstarliya I assume is a mistake for Avstraliya. But what the heck is köçərkənsaatlarla? Not in any dictionary that I have. And vizyyətdə? Do they mean vəziyyət

And here's another:

Avropa Oyunları: Azərbaycan idmançısının diskvalifikasiyası


Diskvalifikasiyası? What does it mean? Are they just making up these words?

No comments: