Sunday, March 27, 2011

Girdim yarın bağçasına

Girdim yarın bağçasına - I entered the garden of my beloved

Xalq mahnısı - Folk song
This is one of my favorite xalq mahnısı.

Girdim yarın bağçasına, çiçəklər açmış. - I entered the garden of my beloved, the blossoms had opened.
O yar mənim ürəyimə, yaralar sancmış. - My darling, she has wounded by heart.

Gəl, gəl, gəl, gözəlim gəl, sevirəm səni. - Come, come, come, my beautiful one, I love you.
Əgər qismətim olarsa, alaram səni. - If it is to be my fate, I will take you.

Girdim yarın dəryasına, gəmim dolmadı. - I went to the well of my beloved, my ship was not full.
Gənc yaşım da bir qız sevdim, mənim olmadı. - When I was young I loved a girl, but she did not love me.Gəl, gəl, gəl, gözəlim gəl, sevirəm səni. - Come, come, come, my beautiful one, I love you.

Əgər qismətim olarsa, alaram səni. - If it is to be my fate, I will take you.

1 comment:

Shayan said...

Beautiful! Thank you for sharing.