Saturday, April 30, 2011

At the Seamstress's

Dialogue: At the seamstress's / Dərzidə
Hi. How are you both doing?
Salam. Necəsiz?
Fine. How are you?
Yaxşı.  Siz necəsiz?
I am fine. I have a couple of things that need to be taken in.
Mən də yaxşıyam. Mən bir neçə paltarlarımı balacalaşdırmaq istəyirəm. 

Can you show me? Have you brought them?
Göstərə bilərsiz? Gətirmisiz?
Yes. I’ve brought them.
Bəli, gətirmişəm.
First I have a pair of pants that needs to be taken up.
Birinci, bu şalvarı qısaltmaq lazımdır.
OK.
Yaxşı.
Do you want me to try them on?
 İstəyirsiz geyinim baxın.
Sure.  
Yaxşı.
I’m ready.
Mən hazıram.
İs this OK?
Belə yaxşıdır?
That looks good. Thanks.
Belə yaxşıdır. Sağ ol!
Next?
Sonra?
I have a shirt. Can you shorten the sleeves?
Köynəyim də var. (Bluzam var.) Bunun qollarını qısaltmaq istəyirəm? (Bunun qollarını qısaldə bilərsiz?)
To what length?
Uzunluğu necə olsun?
About here? Just below my elbow?
Bura qədər? Dirseyə qədər (olsun).
OK. Anything else?
Yaxşı. Başqa?
Yes. Can you make a shirt like this one with the material I have bought?
Bəli. Bu parçadan eyni belə bluza tikə bilərsiz?
Sure. Anything else?
Bəli. Başqa?
One more thing. I have a small hole in this jacket. Can you repair it?
Yenə də var. Jaketdə balaca deşik var. Bunu düzəldə bilərsiz?
No problem. You won’t notice it afterwards.
Problem deyil.  Düzəldəndən sonra bu görünməyəcək.
When will everything be ready?
Haçan hazır olacaq?
I will need at least a week. Let’s say, come back in 10 days – April 15th.
Minimum (Heç olmasa) mənə bir həftə lazımdır. 10 gündən sonra gəlin dəyin. Aprelin 15-ində.
Fine. See you then.
Yaxşı. Görüşərik.
Thanks! See you then.
Sağ olun! Görüşərik.

No comments: