Saturday, April 30, 2011

At the Clothes Shop

Dialogue: At the clothes shop / Paltar dükanında
Hi.
Salam.
Hi. Can I help you?
Salam. Sizə kömək lazımdır?
Yes, my husband and I are both looking for some spring clothes.
Bəli. Yoldaşım və mən yaz paltarı istəyirik.
What in particular are you looking for?
Nə istəyirsiz?

I would like to find one casual and one fancy dress, plus some light blouses or shirts. My husband is looking for lightweight pants, but not jeans – something khaki colored or beige.
Mənə bir paltar gündəlik geyinmək üçün lazımdır. İkinci paltar isə toy-bayram üçün lazımdır. Mənə həm də yüngül koynək lazımdır. Yoldaşıma isə yüngül şalvar lazımdır. Amma cins yox, nəsə xaki, ya da bejevı rəngdə olsun.
(İki dənə şalvar, bir dənə qeyri-rəsmi, bir dənə ziyafət paltarı. Yenədə, nazıq bluza yoxsa kofta. Mənim yoldaşım nazıq şalvar axtarır. Cins istəymir. Bir şey xaki rəngi yoxsa açıq qəhvəyi rəngi.)
Do you know what size you take?
Razmeriniz neçədir? – Razmerinizi deyin. – Hansı razmer geyinirsiz?
Normally my husband takes a 46 in pants. I take a size 8 in American sizes, but I’m not sure what that is in European sizes.
Yoldaşımın razmeri 46 dir. Mənim razmerim isə 8 dir. Bu Amerika razmeridir. Burada, bilmirəm.
OK. Why don’t you both try on these items to start with so that we get an idea about sizes.
Yaxşı. Bunları baxın. Sonra biz rasmer bilarimiz.
This size 46 pant is OK. Maybe just a little bit too big around the waist.
Bu 46 yaxşıdır. Mumkun bir az böyük beldədir.
Unfortunately, that is the smallest size that we carry.     
Təəssüf ki, bu rasmer an balaca buradadır.
Oh well. I will take them. They fit very well otherwise.
Deməli, mən bunları alacam. Başqa cür ona yaxşı yaraşır.
Good. And what about your clothes?
Yaxşı. Su paltarı necədir?
These pants are a good fit. Can I try a few more like these? Also, a few more summer tops in this size.
Bu şalvar yaxşı yaraşır. Bir necə kimiyə baxım? Həmçinin, bir necə yaylı bluzaya – eyni rasmer – baxım?
Here you go.
Buyurun.
Great. I like these two items. So I will take them, plus the pants.
Yaxşı. Bu iki maddə istəyirəm. Deməli, bunu verim, və şalvarı.
Shall I put everything together on one bill?
Hər şey birlikdə hesabdə goyım?
Yes please.
Bəli, zəhmət olmasa.
That will be 450 manat. How will you pay?
450 manat. Necə ödəyirsiniz?
Can I use this credit card?
Bu kartı qəbul edırsiz?
Sure. We take Master Card. Just one minute. Here you are. Please sign.
Bəli. Biz MC qəbul edirik.
There you are.
Buyurun.
Thanks. Please come again.
Sağ olun. Yenədə gəlin!
We will. Thanks! You have been very helpful.
Oldu. Sağ olun. Biza çox kömək etdiz.

No comments: