Saturday, April 30, 2011

At the Shoe Store

Dialog: At the shoe store / Ayaqqabı dükanında
Hi.
Salam.
Do you need help?
Sizə kömək lazımdır?
Yes. I need some help finding a good pair of sneakers (running shoes).
Bəli. Mənə yaxşı krassovki lazımdır.

What size do you take?           
Razmeriniz neçədir? – Hansı razmer lazımdır? Hansı ölçü lazımdır?
38 or 39, I think. I need them for running.
Mənə 38/39 lazımdır. Bunlar mənə qaçmaq üçün lazımdır. 
Good. 38 we don’t have. Let me check the storeroom.
Yaxşı. 38 yoxdur. Qoy sklada baxım. Bəlkə orda var.
OK.
Yaxşı.
 We have a few in your size.
Sizin razmeriniz var.
İ need to try them on.
Baxmaq istəyirəm.
These look good but don’t have good support.
Qəsəngdir, amma möhkəm deyil.
Try these then.
Onda bunlara baxın.
Yes, let me try them. Can I just walk around a bit to see if they are comfortable?
Yaxşı, goy geyinim baxım. Bir az burada gəzə bilərəm?
Of course!
Əlbəttə!
No, actually they are a bit too tight. Can I try the next size up?
Əslində, bunlar ayağımı sıxır / bunlar ayağıma dardır.
OR –
No, actually they are too big. Can I try a smaller size?
Əslində, bunlar çox böyükdür. Bir az balacası var?
Here you go.
Buyurun.
Great. Just let me try them.  Yes, these fit very well and seem to have good support. İf İ take them, how much will they be?
Yaxşı, goy geyinim baxım. Bunlar ayağıma yaxşıdır. / Bu ayağıma oldu. Əgər mən götürsəm, neçəyə verərsiz?
80 manat.
80 manatdır. / 80 manatadır.
OK. Is this the discount price?
Yaxşı. Bu, endirim qiymətidir?
One moment. İt is 10% off. So the price now is 72 manat.
Bir dəqqiqə, 10 % endirim var. Deməli, indiki qiyməti 72 manatdır.
Here you are.
Buyurun.
Here is your change.
Buyurun, pulunuzun qalığı.
Thanks!
Sağ olun.

No comments: