Sunday, June 5, 2011

Dialogue - What should we do?

Try to translate the following dialogue into English. My translation is given at the bottom.

Mən darıxıram. Nə edək?
Xalam qızı qonaq gedək.
Yaxşı. Hədiyyə ona alaq.
O İngilis kitabları xoşlayır. O yaxşı oxuyur.


Hansı dükanda yaxşı İngilis kitabları var?
Grafikəyə gedək. Bahalıdır amma yaxşı İngilis kitabları var.
Gedək. Bax bura. Bir "Gözəl və Div" kitabının kopiyası var.
Bu neçəyədir?
Kassadan soruşaq.
Ancaq beş manat. Yaxşı qiymətdir.
Hansı avtobusnan getməliyik?
Yüz on dörd avtobusu oraya gedir.
Yüz on dörd avtobusu indi gəlir. Qaç!

I'm bored. What should we do?
Let's visit our cousin.
Great. Let's buy her a gift.
She likes English books. She reads well.
Which store has good English books?
Let's go to Grafika. It's expensive, but they have good English books.
Let's go. Look! There is a copy of "Beauty and the Beast".
How much is it?
Ask at the cash register.
Only five manat. It's a good price.
Which bus should we take?
The 114 goes there.
The 114 bus is coming now. Run!

No comments: