Sunday, June 5, 2011

Dialogue - A walk in the forest

Try to translate the following dialogue into English. My translation follows.

Meşədə piyada getməyə gedək.
Yaxşı. Nə geyinməliyik?
Bu gün meşədə soyuqdur. Ona görə də bizə isti paltarları lazımdır.
Bəli. Mənə elə gəlir ki, yağış yağacaq.


Hə. Mən fikirləşirəm ki, yağış yağacaq - yüz faiz.
Bu halda biz çəkmə geyinməliyik.
Həmdə plaş. Paltarımız yaş olmasın.
Mən hazıram. Gəlin gedək!
Biz dal çantası aparmalıyıq ki, biz yeyə bilirik.
Mən fikirləşirəm ki, soyuducuda bir neçə sandviç var.
Yaxşı. Termos çay aparaq.
Yaxşı. İndi biz hazırıq.
Meşəcən neçə saat getmək lazımdır?
On dəqiqə gəzə-gəzə.
Sənin saatın var?
Bəli.
Saat neçədir?
Saat on ikiyə on beş dəqiqə qalıb.
Saat on ikiyə beş dəqiqə qalmış biz çatacaq.  
Əgər biz meşəyə cığırnan getsək, bir saatdan sonra buraya çatacaq.
Biz saat birə beş dəqiqə qalıb buraya çatacaq.
Yox! Əgər biz dayanıb yesək... ?
Düz deyirsən. Əgər biz iyirmi dəqiqə dayansək, buraya saat iki on beş dəqiqə işləyib çatacaq.

Let's go for a walk in the forest.
OK. What should we wear?
It's cold in the forest today so we need to wear warm clothes.
Yes. It seems to me that it is going to rain.
Yeah. I think it will rain - 100 percent.
In this case we should wear boots.
And a raincoat. Let's not get our clothes wet.
I am ready. Let's go!
We should bring a backpack so that we can eat something.
I think there are a couple of sandwiches in the fridge.
Good. Let's bring a thermos of tea.
OK. Now we are ready.
How long will it take to get to the forest?
Ten minutes walking.
Are you wearing your watch?
Yes.
What's the time?
It is quarter to 12.
We will get there by 5 to 12.
If we take the path through the forest, we will get back here in an hour.
We will arrive back at quarter to one.
No! If we stop to eat... ?
You are right. If we stop for 20 minutes, we will get back here by quarter after one.

No comments: