Saturday, January 7, 2012

Təsnif - definition

This is how İzahlı monografik musiqi lüğəti defines təsnif:


- ər. Dəstgah şöbələri arasında (əvvəlkinə nəhayət vermək yekun vurma,  sonrakına isə keçmək üçün) ifa olunan mahnı formasına bənzər (kuplet forması) dəqiq və sabit ölçülü nəğmə.

A bit difficult to translate...

- air. Between the sections of a mugham (to conclude and sum up the previous section, and to introduce the following section) a song is performed that is in couplet form using an exact and strict meter.

No comments: