Monday, April 30, 2012

Qızıl Üzük

Qızıl Üzük

Sözləri Rəsul Rzanındır

Üzüyümün qaşı firuzədəndir,
Könlüm açılmayır bu gün nədəndir.
Yaman gündə dost əlindən bərk yapış,
Böyük duyğu ömrü bahar edəndir.
Böyük duyğu ömrü bahar edəndir.

My ring’s stone is from turquoise,
I don’t know why I am blue today.
In bad times, hold fast to your friends,
Deep feelings make your life sweet like springtime.
Deep feelings make life like spring.


[Bizim bağlar, çöllər xoş bir tamaşa,
Sonalar göllərdə gəzərlər qoşa.
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa.
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa.

Our gardens, our fields – such a spectacle!
Swans glide in pairs upon the lakes.
However hard life gets,
Together we will make it through,
Together we will make it.]*

Bulud gələr, çiskin çilər, çən eylər.
Yar yarından ayrı düşsə qəm eylər.
Sevgilimdən necə qalım aralı?
Bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylər.
Bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylər.

Clouds come, bringing drizzle and mist.
Lovers who are parted will be sad.
How can I remain apart from my beloved?
One look from you would heal my soul.
One look from you would heal my soul.

*Rashid Behbudov does not sing this stanza in Baxtiyar.

No comments: