Tuesday, July 24, 2012

Sentences using vocabulary from Mən, sən, o, və telefon

It is useful after reading a story to create sentences with the new vocabulary, even with words that you already knew. Here are some sentences using vocab from Anar's short story. A few of the sentences were taken from my dictionaries. Try to translate! (Answers are now at the bottom of the post.)

Mən evdə tək olanda, özümü çox tənha hiss edirəm.

Qoca insanlar tənhalıqdan qorxurlar.

Qəfildən işıq söndü.


Mən dedim ki, bu rəng sizə yaraşır.

Mən dedim ki, düz deyirsiz.

Mən işlərimi bitirdim.

Mən çox xoşlayıram üstümə məsuliyyət götürmək.

Hərə öz valideynlərini sevməlidir.

Hər adam valideynlərini sevməlidir.

Hekayədə Seymur yalqız idi.

Rustam çox kədərləndi Mədinənin hərəkətinə...

Bu söhbət mənə aid deyil.

Bunu sənə dəxli yoxdur.

Mən səhərisi gün işə getməliyəm.

Mən ayın tarixini unutdum.

Mən evdən çıxarkan işığı söndürməyə unutdum.

Mən evdən çıxarkan anam mənə həmişə nəsihət verir.

Əgər sən azərbaycan dilində danışsan, mən səni başa düşəcəyəm.

Suyun gəlməməyi məni təngə getirib.

Suyun gəlməməyi məni boğaza yığıb.

Sənin pulunun sayı-hesabı yoxdur; belə simiclik nəyə lazımdır?

Sənin ayaqqabının nömrəsi nədir?

Sənin ayaqqabının nömrəsi neçədir?

O, tezdan qalxmağa öyrəşib.

Qaratoyuq qəfəsə tez öyrəşir və sonra oxumağa başlayır.

Mən Bakıya alışmışam.

Mən yaxın gələcəkdə Qəbələ rayonuna musiqi festivalına gedəcəyəm.

Kalin azərbaycan dilində yazanda çox az səhv buraxır.

Mən hər səhər kofe içəndə özümü çox gümrah hiss edirəm.

Sizin divanınız çox yumşaqdır.

Saat yeddidən sonra balaca uşaq yuxulu olur.

Azərbaycanda keçən əsrdə bir əliaçıq şair var idi: Həsan Bey Zərdabi.

Mənim doğma şəhərim Kanadadır.

Mən və o həmşəhərliyik.

Mən eynək taxanda uzaqı yaxşı görürəm.

Keçən qış çox sərt hava var idi.

Mənim məqaləm yarımçıq qaldı.

Kloun xoşlayır adamları ələ salmaq.

Kloun xoşlayır adamları dolamaq.

Biz valideynlərimizdən ayrı-ayrı evlərdə qalırıq.

Mən rəfiqələrimlə bizim evdə yığılışdıq.

Bir az sonra, dağılışdıq.

Biz bir yerdə cümlə qururduq.

Onun yuxusu doğru çıxdı.

Bizim televizorumuzun funksıyaları çox qəlizdir.

Bizim televizorumuzun funksıyaları çox çetindir.

Amma rəfiqəmgildə çox sadədir.

Musiqi dinləyəndə mənim kefim saz olur.

Yolda probka olanda kefim nasaz olur.

Bu haqda danışmaq faydasızdır.

Sığorta idarəsi maşınıma dəyən zərəri ödəyəcək.

Musiqi bərk səslə gulaq asmağa xoşlamıram.

Answers:

Mən evdə tək olanda, özümü çox tənha hiss edirəm.
When I am home alone I feel lonely.

Qoca insanlar tənhalıqdan qorxurlar.
Old people are afraid of being alone (of loneliness).

Qəfildən işıq söndü.
Suddenly the lights turned off.

Mən dedim ki, bu rəng sizə yaraşır.
I said that this color suits you.

Mən dedim ki, düz deyirsiz.
I said that you are correct (what you say is right).

Mən işlərimi bitirdim.
I have finished my work.

Mən çox xoşlayıram üstümə məsuliyyət götürmək.
I really like to take responsiblity for things.

Hərə öz valideynlərini sevməlidir.
Everyone must love their parents.

Hər adam valideynlərini sevməlidir.
Every person should love their parents.

Hekayədə Seymur yalqız idi.
In the story, Seymur was lonely.

Rustam çox kədərləndi Mədinənin hərəkətinə...
Rustan was very sad about what Madina did...

Bu söhbət mənə aid deyil.
This conversation has nothing to do with me.

Bunu sənə dəxli yoxdur.
This has nothing to do with you. (It does not concern you).

Mən səhərisi gün işə getməliyəm.
The day after tomorrow I need to go to work.

Mən ayın tarixini unutdum.
I forgot the date today.

Mən evdən çıxarkan işığı söndürməyə unutdum.
I forgot to turn off the lights when I left home.

Mən evdən çıxarkan anam mənə həmişə nəsihət verir.
When I am leaving the house mom always gives me advice.

Əgər sən azərbaycan dilində danışsan, mən səni başa düşəcəyəm.
If you speak Azerbaijani, I will understand you.

Suyun gəlməməyi məni təngə getirib.
The lack of water is making exasperating me.

Suyun gəlməməyi məni boğaza yığıb.
I am fed up with the lack of water.

Sənin pulunun sayı-hesabı yoxdur; belə simiclik nəyə lazımdır?
You have lots of money, why are you so stingy?

Sənin ayaqqabının nömrəsi nədir?
What is your shoe size?

Sənin ayaqqabının nömrəsi neçədir?
What is your shoe size?

O, tezdan qalxmağa öyrəşib.
He became accustomed to rising early.

Qaratoyuq qəfəsə tez öyrəşir və sonra oxumağa başlayır.
The blackbird quickly gets used to its cage and then starts to sing.

Mən Bakıya alışmışam.
I am used to Baku.

Mən yaxın gələcəkdə Qəbələ rayonuna musiqi festivalına gedəcəyəm.
In the near future I will be going to the Qabala region for the music festival.

Kalin azərbaycan dilində yazanda çox az səhv buraxır.
When Colleen writes in Azerbaijani she makes few mistakes.

Mən hər səhər kofe içəndə özümü çox gümrah hiss edirəm.
When I have coffee every morning I feel very cheerful.

Sizin divanınız çox yumşaqdır.
Your sofa is very soft.

Saat yeddidən sonra balaca uşaq yuxulu olur.
After 7 o'clock small children become sleepy.

Azərbaycanda keçən əsrdə bir əliaçıq şair var idi: Həsan Bey Zərdabi.
In the last century in Azerbaijan there was a generous poet: Hasan Bey Zardabi.

Mənim doğma şəhərim Kanadadır.
My native home is Canada.

Mən və o həmşəhərliyik.
He and I are from the same place.

Mən eynək taxanda uzaqı yaxşı görürəm.
When I wear glasses I see far away very well.

Keçən qış çox sərt hava var idi.
Last winter the weather was very severe.

Mənim məqaləm yarımçıq qaldı.
Half of my article remains.

Kloun xoşlayır adamları ələ salmaq.
Clowns like to fool people.

Kloun xoşlayır adamları dolamaq.
Clowns like to fool people.

Biz valideynlərimizdən ayrı-ayrı evlərdə qalırıq.
We stay in homes apart from our parents.

Mən rəfiqələrimlə bizim evdə yığılışdıq.
I meet with my girlfriends at our house.

Bir az sonra, dağılışdıq.
A bit later, we left (dispersed).

Biz bir yerdə cümlə qururduq.
We are making sentences together.

Onun yuxusu doğru çıxdı.
Her dream came true.

Bizim televizorumuzun funksıyaları çox qəlizdir.
It is difficult to understand all the functions of our television.

Bizim televizorumuzun funksıyaları çox çetindir.
Our television's functions are very difficult.

Amma rəfiqəmgildə çox sadədir.
But my friend's is very simple.

Musiqi dinləyəndə mənim kefim saz olur.
I feel great when I listen to music.

Yolda probka olanda kefim nasaz olur.
I hate it when there are traffic jams.

Bu haqda danışmaq faydasızdır.
It is useless to speak about this.

Sığorta idarəsi maşınıma dəyən zərəri ödəyəcək.
The insurance company will pay for all the damage to my car.

Musiqi bərk səslə qulaq asmağa xoşlamıram.
I don't like to listen to loud music.

No comments: