Monday, May 9, 2011

Hazır (Ready)

Yemək hazırdır. - Dinner is ready.
O, hər şeyə hazırdır. - He is prepared to do anything.
O, çox hazırlıqlıdır. - He is very prepared.


Hazırlamaq - to prepare, to make ready, to coach someone
Hazırlanmaq - to be prepared
Hazırlaşmaq - to prepare for
Hazırlatmaq - to ask someone to prepare
Hazırcavab olmaq -to be quick-witted

Hazırlıq - preparation, training, preparatory
Hazırlıqlı - prepared
Hazırda - today, at the given moment
Hazırkı - present-day
Hazırcavab - quick-witted
Hazırcavablıq - quick-wittedness, resourcefulness

No comments: