Friday, May 27, 2011

İnsan bədəni (The Human Body)

Bədən üzvləri (Body parts)
baş - head
saç - hair
göz - eye
qulaq - ear

burun - nose
ağız - mouth
çiyin - shoulder
gol - arm
dirsək - elbow
bilək - wrist
əl - hand
barmaq - finger
qıç - leg
diz - knee
ayaq - foot
ayaq barmaqları - toes

beyin - brain
beyin onurğa - spinal cord
əsəb - nerve
ağ ciyər - lung
ürək - heart
qan - blood
damar - vein
mədə - stomach
qara ciyər - liver
böyrək - kidney
bağırsaq - intestines
əzələlər - muscles

No comments: