Friday, May 20, 2011

Xaric (Outside)

O, xarici gəldi. He came from abroad.

Insanın xarici gözəlliyinə yox, daxili gözəlliyinə fikir vermək lazımdır. Don't look at a person's exterior beauty, but give thought to their inner beauty.

Onun bağı şəhərin xaricində idi. His place is outside of the city.

Bütün qaydalardan xariç, o maşınını sərxoş vəziyyətdə sürürdü. Without any regard for the rules, he drove his car while drunk.

xaric yasamaq - to live abroad
xaric etmək - to expel
xaricə səyahət etmək -  to travel abroad
qarundan xaric elan etmək - to outlaw, to proscribe

xaricdə - abroad
xaricdan - from the outside
xarici - foreigner
xaricində - outside
xariqə - a miracle [related? maybe]


plandan xaric - over and above the plan
xarici dil - foreign language
şübhədən xaric - without doubt

No comments: