Sunday, May 1, 2011

Verbs in English alphabetical order

This is a listing of verbs in English alphabetical order. 

to abandon                              -i                      tərk etmək
to accept                                 -i -dən              qəbul etmək                
to accommodate                      -i -də                yerləşdirmək
to accomplish some work                                iş görmək
to act shy                                 -ə                    utanmaq
to advise                                  -ə                    məsləhət görmək

to affect                                  -ə                     təsir etmək
to agree with                           -nən                  razl olmaq
to allow                                   -ə                     icazə vermək
to allow                                   -i -ə                  qoymaq
to answer                                 -ə                    cavab vermək
to apologize                             -dən                üzr istəmək
to appear                                                        görünmək
to approach                             -ə                    yaxınlaşmaq
to argue                                   -nən                mübahisə etmək
to arrange                                -i                    təşkil etmək
to arrive                                   -ə                   çatmaq
to ask                                       -dən              soruşmaq
to assemble                              -də                yığışmaq
to attempt                                -i                   prob eləmək
to bake (intran.)                                           bişmək
to bandage                              -i                    sarımaq
to bathe                                   -də                 çimmək
to be  appropriate                    -ə                   uyğun gəlmək
to be (a) shy (person)              -dən               utanmaq
to be able to                            -i                   bacarmaq
to be acquainted with             -i                     tanımaq
to be afraid of                         -dən               qorxmaq
to be bored                              + -siz            darıxmaq
to be born                                -də               anadan olmaq
to be bought                                                alınmaq
to be broken                                                qırılmaq
to be broken                                                sınmaq            
to be cold                                                    üşümək
to be confused                                             çaşmaq
to be deceived                                              aldanmaq
to be defeated                         -ə                   uduzmaq
to be displeased with              -dən                narazı olmaq
to be dissatisfied with             -dən                narazı olmaq
to be embarrassed                                         pərt olmaq
to be embarrassed                   -dən               utanmaq
to be familiar                           -ə                   tanış gəlmək
to be fried                                                     qızartmaq
to be glad                                                      sevinmək
to be happy                                                   sevinmək
to be hurt                                                      zədələnmək
to be introduced                      -nən               tanış olmaq
to be late                                 -ə                   gecikmək
to be left                                  -də                qalmaq
to be low in spirits                                        kefi olmamaq
to be mistaken                                              çaşmaq
to be nauseated                       -dən               ürəyi bulanmaq
to be needed                           -ə                   lazım olmaq
to be offended                        -dən               incimək
to be on fire                                                 yanmaq
to be on vacation                     -də                istirahət etmək
to be pleased with                   -dən               razı olmaq
to be ripped                                                 cırılmaq
to be satisfied with                 -dən                razı olmaq
to be surprised                         -ə                 təəccüblənmək
to be thrown                            -ə                  atılmaq
to be torn                                                     cırılmaq
to be treated (for illness)         -dən                müalicə olunmaq
to be worried                           -dən               narahat olmaq
to be worth                              -ə                   dəymək
to be                                        -də                 olmaq
to bear                                     -ə                   dözmək
to beat (ingredients)                -i                     çalmaq
to beat                                     -i                    vurmaq
to beat                                     -i                    döymək
to beat                                     -i                    udmaq
to become dry                                               qurumaq
to become strong                                           möhkəmlənmək
to beg pardon                          -dən                üzr istəmək
to beg                                      -ə                   yalvarmaq
to begin                                   -ə                   başlamaq
to believe                                 -ə                   inanmaq                                  
to bite                                      -i                    dişləmək
to blow                                                          əsmək
to blush                                                         qizarmaq
to board                                   -ə                   minmək
to boast                                                         lovğalanmaq
to boil                                      -i                    qaynatmaq
to borrow money                     -dən               borc almaq
to bother                                  -i                    narahat eləmək
to brag                                                           lovğalanmaq
to break (something)               -i                     sındırmaq
to break (something)               -i                     qırmaq
to break                                                          sınmaq
to break                                                          xarab olmaq
to breathe                                                       nəfəs almaq
to bring up                               -i                     böyütmək
to bring                                    -i -ə -dən         gətirmək
to brush teeth                                                 dişini yumaq
to build                                    -i                     tikmək
to burn                                                            yanmaq
to buy                                      -i -dən             almaq
to call on                                 -ə                    dəymək
to call                                      -i -ə                 çağırmaq
to carry (large things)              -i                      daşımaq
to carry                                    -i -ə -dən          aparmaq
to catch                                   -i -dən              tutmaq
to cease                                                           keçmək
to cease                                   -də                   dayanmaq
to celebrate                              -i -də                qeyd elamək
to change money                     -i                      xırdalamaq
to change                                 -i                      dəyişmək
to charge                                 -i -ə                  tapşırmaq        
to chat                                     -nən                 söhbət eləmək
to check                                   -i                      yoxlamaq
to cheer up                              -ə                     ürek-direk vermək
to choose                                 -i                      seçmək
to chop                                    -i                      doğramaq
to clean                                    -i                      təmizləmək
to climb                                   -ə                     qalxmaq
to close                                    -i                      örtmək
to close                                    -i                      bağlamaq
to collect                                 -i                      yığmaq
to color                                    -i                      rəngləmək
to comb                                   -i                      daramaq
to come across             -nən                 qarşılaşmaq
to come as a guest                   -ə                     qonaq gəlmək
to come to a decision              -i                      qərara gəlmək
to come                                   -dən -ə             gəlmək
to command                            -ə                     əmr etmək
to commemorate                     -i -də                qeyd elamək
to commission                         -i -ə                  tapşırmaq
to complain                             -dən                 şikayət etmək
to complete                             -i                      qurtarmaq
to compliment                         -i                      tərifləmək
to confuse                               -i                      çaşdırmaq
to congratulate                        -i                      təbrik eləmək
to conquer                               -ə                     qalib gəlmək
to consider                                                      düşünmək
to consider                              -i                      saymaq
to continue                              -ə                     davam etmək
to converse                              -nən                 söhbət eləmək
to cook (intran.)                                              bişmək
to cook                                    -i                      bişirmək
to cool down (intran.)                                     soyumaq
to correct                                 -i                      yoxlamaq
to cough                                                          öskürmək
to count                                   -i                      saymaq
to crush                                   -i                      əzmək
to cry                                                               ağlamaq
to curl                                      -i                      burmaq
to cut                                       -i                      kəsmək
to dance                                  -nən                 oynamaq
to deceive                                -i                      aldatmaq
to decide                                 -i                      qərara gəlmək
to decrease                                                      azalmaq
to defeat                                  -ə                     qalib gəlmək
to depart                                  -dən                 çıxıb getmək
to describe                               -i                      təsvir etmək
to deteriorate                                                   pisləşmək
to die                                                               ölmək
to disagree                               -dən                 ayrılmaq
to dissolve                                                       ərimək
to distribute                             -i -ə                  paylamaq
to disturb                                 -i                      narahat eləmək
to divide                                  -i                      bölmək
to do                                        -i                      etmək
to draw near                            -ə                     yaxınlaşmaq
to draw                                                            şəkil çəkmək
to drink                                   -i                      icmək
to drive out                             -i                      qovmaq
to drive                                    -i -ə                  sürmək
to drop                                    -i -ə                  salmaq
to drown                                 -də                   boğulmaq
to dry                                                              qurutmaq
to dry                                      -i                      silmək
to dwell                                   -i                      eləmək
to dye                                      -i                      rəngləmək
to earn money                                                 pul qazanmaq
to eat                                       -i                      yemək 
to edit                                      -i                      redaktə eləmək
to elevate                                 -i                      qaldırmaq
to embarrass                            -i                      pərt eləmək
to empty                                  -i -ə                  boşaltmaq
to encourage                            -ə                     ürek-direk vermək
to end                                                              keçmək
to end                                      -i                      qurtarmaq
to endure                                 -ə                     dözmək
to enter                                    -ə                     girmək
to entreat                                 -ə                     yalvarmaq
to entrust                                 -i -ə                  tapşırmaq
to erase                                    -i                      pozmaq
to erase                                    -i                      silmək
to examine                               -i                      müayinə etmək
to exercise                                                       idman eləmək
to exit                                      -dən                 çıxmaq
to explain                                -i -ə                  başa salmaq
to explode                                                       partlamaq
to extract                                 -i -dən              çıxartmaq
to fabricate                              -i                      düzəltmək
to fall down (a person)            -dən -ə             yıxılmaq
to fall                                       -ə                     düşmək
to feel bad                                                       pis olmaq
to feel sad                                                       pis olmaq
to feel sorry for                       -ə                     yazığı gəlmək
to feel                                      -i                      hiss eləmək
to fill up                                  -i -dən              doldurmaq
to find                                     -i -dən              tapmaq
to finish                                   -i -də                qurtarmaq
to finish                                   -i                      qurtarmaq
to fit                                        -ə                     sığmaq
to fly                                       -ə                     üçmaq
to follow                                 -in                    ardınca gəlmək
to follow                                 -in                    dalınca gəlmək
to force                                    -i-ə                   məcbur eləmək
to forget                                  -i                      unutmaq
to forget                                  -i                      yadında çıxmaq
to forgive                                -i                      bağışlamaq
to fry (something)                   -i                      qızartmaq
to fulfill                                   -ə                     əməl eləmək
to gain weight                                                 kökəlmək
to gather into a bundle            -i                      yığışdırmaq
to gather together                    -də                   yığışmaq
to gather                                  -i                      yığmaq
to get a cold                            -ə                     soyuq dəymək
to get along together               -nən                 dolanmaq
to get angry                             -ə                     hirslənmək
to get better                                                     sağalmaq
to get better                                                     yaxşılaşmaq
to get divorced                        -dən                 boşanmaq
to get engaged                         -nən                 nişanlanmaq
to get fat                                                         şişmək
to get hungry                                                   acmaq
to get longer                                                    uzanmaq
to get off                                 -dən                 düşmək
to get permission                     -dən                 icazə almaq
to get ready (to do smthing)   -ə                     hazırlaşmaq
to get sick                                                        xəstələnmək
to get thirsty                                                    susuzlamaq
to get tired                              -dən                 yorulmaq
to get up                                  -də -dən           durmaq
to get worse                                                    pisləşmək
to get                                       -i -dən              almaq
to give an exam                       -dən                 imtahan görtürmək
to give an injection                  -ə                     iynə vurmaq
to give as a gift                       -i                      bağışlamaq
to give                                     -i -ə                  vermək
to glue                                     -i -ə                  yapışmaq
to go across                             -i                      keçmək
to go as a guest                       -ə                     qonaq getmək
to go in                                    -ə                     girmək
to go meet                               -i                      qarşılamaq
to go on (trip, break)               -ə                     çıxmaq
to go out (fire)                                                 sönmək
to go out                                  -dən                 çıxmaq
to go through                          -dən                 keçmək
to go to heaven                                               rəhmətə getmək
to go with                                -ə                     yaraşmaq
to go                                        -ə -dən             getmək
to govern                                 -i                      idarə etmək                
to greet                                    -i                      qarşılamaq
to grow red                                                     qizarmaq
to grow up                                                       böyütmək
to grow                                                            böyümək
to guard                                   -i -dən             qorumaq
to hang up                               -i -dən              asmaq 
to happen                                                        baş vermək
to happen                                -də                   olmaq
to hate                                     -dən                 zəhləsi getmək
to have trouble                        -dən                 əziyyət çəkmək
to hear                                     -i                      eşitmək
to help                                     -ə                     kömək eləmək
to hide (intran.)                       -də                   gizlənmək
to hide (something)                 -i -də                gizlənmək
to hire                                      -i                      işə götürmək
to hit                                        -ə                     dəymək
to hit                                        -i                      vurmaq
to hit                                        -i                      döymək
to hold on to                           -dən                 yapışmaq
to honor                                   -ə                     hörmət eləmək
to hope                                    -ə                     ümid eləmək
to hurry                                   -ə                     tələsmək
to hurt (someone)                    -i                      zədələmək
to hurt                                                             ağqırmaq
to imagine                               -i                      təsəvvür etmək
to improve                                                       yaxşılaşmaq
to increase                                                       çoxalmaq
to influence                             -ə                     təsir etmək
to interfere with                      -ə                     mane olmaq
to invite as a guest                  -i -ə                  qonaq çağırmaq
to invite                                   -i -ə                  dəvət etmək
to iron                                      -i                      ütüləmək
to joke                                                             zarafat etmək
to judge                                   -i                      mühakimə etmək
to jump on                               -ə                     cummaq
to jump                                    -ə                     atılmaq
to keep                                    -i -də                saxlamaq        
to kill                                       -i                      öldürmək
to kiss                                      -i                      öpmək
to know                                   -i                      bilmək
to laugh                                   -ə                     gülmək
to leap                                     -ə                     atılmaq
to learn                                    -i -dən              öyrənmək
to leave                                    -dən                 çıxıb getmək
to leave                                    -i                      tərk etmək
to lend money                         -ə                     borc vermək
to let go                                   -i -də                buraxmaq
to let                                        -i -ə                  qoymaq
to lie down                                                      uzanmaq
to lie                                                                yalan danışmaq
to lift up                                  -i                      qaldırmaq
to light                                     -i                      yandırmaq
to like                                      -dən                 xoşu gəlmək
to like                                      -dən                 xoşuna gəlmək
to listen                                   -ə                     qulaq asmaq
to live                                                              dolanmaq
to live                                      -də                   yaşamaq
to lock                                     -i                      bağlamaq
to look like                              -ə                     oxşamaq
to look                                     -ə                     baxmaq
to lose weight                                                  arıqlamaq
to lose                                      -ə                     uduzmaq
to lose                                      -i -də                itirmək
to love                                     -i                      sevmək
to make friends with               -nən                 dostlaşmaq
to make fun of                        -ə                     sataşmaq
to make noise                                                  səs salmaq
to make tea                                                      çay dəmləmək
to marry                                   -nən                 evlənmək
to meet unexpectedly              -ə                     rast gəlmək
to meet                                    -nən                 görüşmək
to melt                                                             ərimək
to mislead                                                        çaşdırmaq
to miss                                     + ücün             darıxmaq        
to mix up                                 -i                      qarışdırmaq
to mix                                      -i                      qarışdırmaq
to move (intran.)                                             tərpənmək
to move (something)               -i                      tərpənmək
to move away from                 -dən                 keçmək
to move to a new home           -dən -ə             köcmək
to move toward                       -ə                     keçmək
to muddle                                -i                      qarışdırmaq
to not forget                            -i                      yadında saxlamaq
to note                                     -i -də                qeyd elamək
to nullify                                 -i                      pozmaq
to obey (a law)                        -ə                     əməl eləmək
to obey (a person)                                           sözə baxmaq
to offend                                 -i                      incitmək
to offer                                    -i -ə                  təklif eləmək
to open                                    -i                      açmaq
to order                                   -ə -i                  sifariş eləmək
to order                                   -ə                     əmr etmək
to organize                              -i                      təşkil etmək
to pack up                               -i                      yığışdırmaq
to paint                                    -i                      rəngləmək
to part from                             -dən                 ayrılmaq
to pass                                                             keçmək
to pay attention                       -ə                     fikir vermək
to pay                                      -i -ə                  ödəmək
to peel                                     -i                      soymaq
to pet                                       -i                      sığallamaq
to phone                                  -ə                     zəng elamək
to pick out                               -i                      seçmək
to pick                                     -i                      yığmaq
to picture                                 -i                      təsəvvür etmək
to place                                    -i -də                yerləşdirmək
to plant                                    -i -də                əkmək
to play (an instrument)            -də                   çalmaq
to play                                     -nən                 oynamaq
to pounce                                -ə                     cummaq
to pounf                                  -i                      döymək
to pour                                     -i -ə                  tökmək
to praise                                   -i                      tərifləmək
to pray                                     -ə                     dua etmək
to prepare (something)            -i                      hazırlamaq
to preserve                               -i -də                saxlamaq
to press                                    -i                      basmaq
to prevent                                -ə                     mane olmaq
to print                                      -i                      çap eləmək
to promise                               -ə                     söz vermək
to propose                               -i -ə                  təklif eləmək
to protect                                 -o -dən             qorumaq
to push                                     -i                      basmaq
to put away                             -i -də                yerləşdirmək
to put on (an accessory)          -i                      taxmaq
to put on (clothes)                   -i                      geyinmək
to put on makeup                                            üzünü çəkmək
to put out (a light)                   -i                      söndürmək
to put                                       -i -ə                  goymaq
to rain                                                              yağış yağmaq
to reach by phone                    -ə                     düşmək
to reach                                   -ə                     çatmaq
to read                                     -i                      oxumaq
to rear (a child)                        -i                      böyütmək
to reason                                                          düşünmək
to recall                                   -i                      yadına salmaq
to receive (a grade)                 -i -dən              almaq
to receive                                 -i -dən              qəbul etmək
to recollect                              -i                      xatırlamaq
to recover                                                        sağalmaq
to regret                                   -ə                     peşman olmaq            
to release                                 -i -də                buraxmaq
to remain                                 -də                   qalmaq
to remember (suddenly)                                  yadına düşmək
to remember                                                    yadında olmaq
to remember                            -i                      yadına salmaq
to remember                            -i                      yadında saxlamaq
to remind                                 -i                      yadına salmaq
to remodel                               -i                      təmir etmək
to rent (an apartment)             -dən -də           ev tutmaq
to rent (an apartment)             -i                      kirələmək
to rent out                               -ə                     kirəyə vermək
to repair                                   -i                      düzəltmək
to repair                                   -i                      təmir etmək
to replace                                 -i -nən              əvəz eləmək                
to request                                -dən                 xahiş etmək
to rescue                                  -i -dən             qurtarmaq
to respect                                 -ə                     hörmət eləmək
to rest                                      -də                   dincəlmək
to rest                                      -də                   istirahət etmək
to return (something)              -i -ə                  qaytarmaq
to return                                  -dən -ə             qayıtmaq
to rip                                        -i                      cırmaq
to rise                                      -ə                     qalxmaq
to rot                                                               xarab olmaq
to rule                                      -i                      idarə etmək
to run across                            -nən                 qarşılaşmaq
to run into (meet)                    -ə                     rast gəlmək
to run                                       -ə                     qaçmaq
to rush to                                 -ə                     cummaq
to rush                                     -ə                     tələsmək
to save                                     -i -dən             qurtarmaq
to say                                       -i -ə                  demək
to scold                                   -i                      danlamaq
to scratch                                 -i                      qaşımaq
to scream                                                         qışqırmaq
to screw in                               -i                      burmaq
to screw out                            -i                      burmaq
to secure                                  -i                      bərkitmək
to see                                       -i                      görmək
to seek                                     -i -də                axtarmaq
to seem                                                            görünmək
to seize                                    -i -dən              götürmək
to select                                   -i                      seçmək
to sell                                       -i -ə                  satmaq
to send                                     -i -ə -dən          göndərmək
to sense                                   -i                      hiss eləmək
to serve                                    -ə                     xidmət etmək
to sew                                      -i                      tikmək
to shave                                                           üzünü qırxmaq
to shine                                                            parıldamaq
to shiver                                                          üşümək
to shout                                                           qışqırmaq
to show                                   -i -ə                  göstərmək
to sign                                     -ə                     qol çekmək
to sing                                                             mahnı oxumaq
to sink                                     -ə -də               batmaq
to sit down                              -də                   oturmaq
to sit                                        -də                   əyləşmək
to sleep                                    -də                   yatmaq
to slip                                      -də -dən           sürüşmək
to smell (intran.)                                              iylənmək
to smell (something)                -i                      iyləmək
to smile                                    -ə                     gülmək
to smoke a cigarette                                        siqaret çəkmək
to sneeze                                                         asqırmaq
to snow                                                           qar yağmaq
to solve                                    -i                      həll etmək
to sow                                     -i -də                əkmək
to sparkle                                                         parıldamaq
to spend (money)                    -i                      xərcləmək
to spend (time)                        -i                      keçirmək
to spoil                                                            iylənmək
to spread                                 -i -ə                  salmaq
to squash                                 -i                      əzmək
to stand                                   -də                   dayanmaq
to stand                                   -də -dən           durmaq
to stay                                                 -də                   qalmaq
to stay somewhere (renter)                              kirəyə qalmaq
to steal                                     -i                      oğurlamaq
to stick (intran.)                      -ə                     yapışmaq
to stick (something)                -i -ə                  yapışmaq
to sting                                    -i                      sancmaq
to stink                                                            iylənmək
to stir                                       -i                      qarışdırmaq
to stop                                     -də                   dayanmaq
to stop                                     -i -də                saxlamaq        
to straighten up                       -i                      yığışdırmaq
to study                                   -i                      oxumaq
to substitute                            -i -nən              əvəz eləmək
to suffer                                  -dən                 əziyyət çəkmək
to suffer                                  -ə                     dözmək
to suffocate                             -dən                 boğulmaq
to suit                                      -ə                     uyğun gəlmək
to suit                                      -ə                     yaraşmaq
to summon                              -i -ə                  çağırmaq
to swallow                               -i                      udmaq
to sweat                                                           tərləmək
to sweep                                  -i                      süpürmək
to swell                                                            şişmək
to swim                                   -də                   çimmək
to swim                                   -də                   üzmək
to take a holiday                     -də                   dincəlmək
to take a picture                                              şəkil çəkmək
to take a walk                          -də                   gəzmək
to take an exam                       -ə -dən             imtahan vermək
to take off (clothes)                -i                      soyunmaq
to take off                               -i -dən              çıxartmaq
to take out                               -i -dən              çıxartmaq
to take pains                            -dən                 əziyyət çəkmək
to take place                                                    baş vermək
to take place                            -də                   olmaq
to take                                     -i -dən              götürmək
to take                                     -i -ə -dən          aparmaq
to talk                                      -ə, nən             danışmaq
to taste                                                -in                    dadına baxmaq
to teach                                   -ə                     dərs demək
to teach                                   -i -ə                  öyrətmək
to tear                                      -i                      cırmaq
to tease                                    -ə                     sataşmaq
to tell off                                 -i                      danlamaq
to tell                                       -i -ə                  demək
to test                                      -i                      prob eləmək
to thank                                   -ə                     teşəkkür etmək
to think                                                            düşünmək
to think                                                            fikirləşmək
to throw away                                                 atmaq
to throw up                                                     qusmaq
to throw                                  -i -ə                  atmaq
to tidy up                                -i                      yığışdırmaq
to tie up                                   -i                      sarımaq
to tie                                        -i                      bağlamaq
to tighten                                 -i                      bərkitmək
to touch                                   -ə                     dəymək
to touch                                   -ə                     əl vurmaq
to touch                                   -ə                     toxunmaq
to translate                              -i                      tərcümə etmək
to transpire                                                      keçmək
to transport (large things)        -i                      daşımaq
to treat (for an illness) -i -dən              müalicə eləmək           
to try on (clothes)                    -i                      geyib baxmaq
to try                                       -ə                     çalışmaq
to turn off                               -i                      söndürmək
to turn on                                -i                      yandırmaq
to turn out                               -i                      qovmaq
to turn                                     -ə                     dönmək
to twist                                    -i                      burmaq
to type                                     -i                      çap eləmək
to understand                          -i                      başa düşmək
to understand                          -i                      anlamaq
to use                                       -dən                 istifadə eləmək
to use                                       -i                      işlətmək
to violate                                 -i                      pozmaq
to visit                                     -ə                     dəymək
to vote                                     -ə                     səs vermək
to wait for                               -i                      gözləmək
to wake (someone) up -i                      durğuzmaq
to wake up                                                      oyanmaq
to wake up                              -ə                     qalxmaq
to want                                    -i                      istəmək
to warm up (intran.)                                        qızmaq
to warm up (something)          -i                      qızdırmaq
to wash                                    -i                      yumaq
to wear (clothes)                     -i                      geyinmək
to weigh                                  -i                      çekmək
to win                                      -i                      udmaq
to wipe dry                                                      qurutmaq
to wipe                                    -i                      silmək
to wish                                                -ə                     arzu eləmək
to wish                                                -ə                     arzulamaq
to work at                                -ə                     çalışmaq                     
to work                                    -də                   isləmək
to write a prescription                                     resept yazmaq
to write                                    -i -ə                  yazmaq

No comments: