Sunday, May 22, 2011

Yem (Food, fodder)

Biz gündə üç dəfə yemək yeyirik.  - We eat three meals a day.
Yeməyin var? - Do you have anything to eat? (Is there anything to eat.)
Yaxşı yedin? - Did you have a good meal?
Mən uşağı yedızdirdim. - I fed the child.
Mən pişiyi yedizdirdim. - I fed the cat.

yemək - to eat

yedizdirmək - to feed (for example, a baby)
yem vermək - to give food to animals

yeməli - edible
yemləmə - feeding
yemlik - fodder

yaxşı yemək - to eat well
yemək vaxtı - mealtime
səhər yeməyi - breakfast
günorta yeməyi - lunch [I have never heard anyone in Baku use this for lunch. Everyone says "lanç". Restaurants advertize "biznes-lanç".]
axşam yeməyi - dinner

No comments: