Sunday, January 15, 2017

Shur mugham

Still reviewing mughams. This is the first part of Şur - bardəşt.

I would really like someone to explain how this mugham works. It seems to be playing around two note variations - F natural and F sharp (Fa bekar and Fa diyaz) and B and B flat (Si and Si bemol). And obviously it has some parts that are parts in other mughams and these follow the same basic patterns but start from different notes.

But other than that, what the heck is going on? Can someone please explain it to me?

Here goes. I will try to post the rest soon.
Saturday, October 22, 2016

Preparing to speak on TV - yikes!

I had a friend help prepare some sample sentences to questions that would most likely be asked on the Lider show Həyat Tərzi. Wow! It really helped me. This is a good strategy I think for improving your Azerbaijani - think of a topic you need to explain, get an Azerbaijani to help you write it, then just practice reading it over and over again. Much better to do this with content that you understand and can relate to. Grammar books are soooo boring! I will try to post more like this after I get back from vacation. See you soon!

Mənim adım Kalin Makdoneldir. Mən Kanadalıyam. Artıq sekkiz il Bakıda yaşayıram və altı il musiqi ilə meşqulam. Xüsüsi ilə kamança çalıram və Azərbaycan xalq və bəstəkər mahnılarını öyrənirəm.

Kanadada yaşayanda heç zaman Azərbaycan musiqisini eşitməmişəm. Və mənə maraqlı gəlir ki, niyə bu cur musiqi heç kim tanılmayıb. Çünki, mən Kanadada yaşayarkan hər cur dünya musiqisini dinləmişdim.

Yeddi il bundan öncə mən bir restoranda şam yemeyində əyləşmişdim və gözəl bir musiqi eşitdim. Çox təccübləndim və sörüşdüm Azerbaycanlı dostlarınan – bu nədir? Onlar dedilər ki, bu kamança sesidir.

O dəqiqə mənə elə bir hiss gəldi ki, nə bahasına olsun mən bu aləti yaxından tanımalıyam. Və heyət yoldaşıma dedim ki, bu aləti öyrənmək istəyirəm. Yoldaşım razı oldu, ancaq yerli dostlarım inanmırdılar ki mən, xarıcı bir vətandaş, Azərbaycan musiqisini çala bilərəm. 

Çox suallarım var idi ki, cavab tapmaq istəyirdim. Məsəl üçün, müəllim tapmaq, alət almaq, və nə zaman başlamaq?

Tesadüfən, mən öz həmkarıma bu barədə dedim. Və xoşbəxtlikdən həmkarımın anası kamança müəllimi idi. Mina Xanım Məmmədova. Mina Xanım üç il mənə dərs verdi. Mən çox minnətdaram ona ki, kamança əsaslarını texniki nəzərdən anlatdı mənə.

Mənim birinci mahnım onunla Cib-cib cücələrim idi. O zamanlar mən kamanı heç düzgün tuta bilmirdim. Və mən çox minnətdaram ki, mənim ilə bu qədər səbirli olub.

Buna baxmayaraq mən o zamanlar Azərbaycan musiqisinə helə ki,  xarici gözü ilə baxırdım. Çetin gəlirdi anlamaq. Və yavaş-yavaş hiss elədim ki, artıq Azərbaycan musiqisini öz doğma musiqim kimi qəbul eləyirəm.

Eyni zamanda Azərbaycan dilinə çox böyük əhəmiyyət verməyə başladım. Başa düşdüm ki, Azərbaycan dilini öyrənmək üçün mahnılar yardım edə bilər.

Mən fortepiano və vokal dərslərinə başladım. Xoşbəxlikdən Nigar Xanım Cavadova ilə tanışdım. O mənə Azərbaycan  xalq və bəstəkar mahnılarını öyrətməyə başladı. Mən ona çox minnətdaram ki, o mənə fortepianoda çalmaq və eyni zamanda öz-özümə müşayyət eləməyi öyrətdi. Bizim birinci xalq mahnımız Girdim Yarım Bağçasına idi. Bu mahnını çox sevdim. Ondan sonra biz başqa bəstəkər mahnılarını öyrəndik. Azərbaycan operalardan ariyalar, məsəl üçün, kino filmlərdən Tofiq Quliyevin Qəmqin Mahnısı.

Nigar Xanim məni Şovkət Ələkbərovanın, Akif İslamzadə, Raşid Behbudov, Narminə Məmmədova və s. müğənnilərin səsi ilə tanış etdı.

O zaman mənə maraqlı gəlirdi bütün bu nəğmələr və mən dərindən onların mənasını başa düşmək istəyirdim. Və biz Nigar Xanımla belə bir qərara geldik ki, Azərbaycan mahnılarını tərcümə edək. O şərtlə ki, mahnının mənası deyişməyəcək. Hər bir musiqini tərcümə edəndə mən onlara qulaq asırdım. Və hər bir musiqi məni duyğulandırırdı.

Hal-hazırda, əlli mahnı artıq tərcümə olunub. Və biz Nigar Xanımla bu kitabı çap eləməyə hazırıq. Bu kitab bütün xarıcı vətandaşlara Azərbaycan  şeyrinin və musiqinin nə qədər dərin olduğunu göstərəcək.

Mən kamança alətini öyrənərkən artıq muğam çalmaq istəyirdim. Və xoşbaxtlikdən Elton Müəllimlə rastlaşdım. Elton müəllimlə biz artıq professional səviyyədə meşğul olurduq. O mənə  kamançanın sirrlərini anlatdı. Və biz muğamları onula başladıq. Mən anlayıram ki, muğam dərin bir dünyadır. Və çox suallarıma hələ ki cavab tapmamışam. Ona görədə, anlamağa davam edirəm.

O zamanlar mən xalq musiqinidə daha yaxından tanımaq istəyirdim. Və Könül Xanımla rastlaşdım. O mənə xalq mahnısının boğazlarını, xalq üslübda oxumaqı öyrətdi.

Mənim əsas məqsədim başqa musiqiçilərnən (məsəl üçün, triodə) çalmaq.

Thursday, October 13, 2016

First time in the studio

So, yesterday I was on the Lider TV channel. I was really nervous about that I can tell you! But it all worked out pretty well. The presenter, Lamiya, was very professional and she had a great sense of humor.

To prepare for a TV show you need to go to a studio to make a recording. So, I had my first experience singing and playing kamancha  for a studio recording. Again, I was nervous at first but it actually was fun. Here are the results!

Sən Mənim, Mən Sənin

mus: Tofiq Quliyev
söz: Zeynal CabbazadəBir Könül Sındırmışam

mus: Ramiz Mirişli
söz: İslam SəfərliBayatı-Kürd MuğamRahab Muğam

Wednesday, August 31, 2016

Analyzing mugham

So, Çahargah is completed! Wow, what a great mugham! And so looooonnnngggg! Hope to record it some day. But for now I am reviewing two of the shorter mughams - Rehab and Bayati Kürd.

I am going to attempt to explain what is happening in these mughams. I would appreciate any help from anyone out there who knows anything!

Here are the parts of each mugham:

Rehab:
Dəraməd
Əmiri
Hissa Rabab
Kiçik Məsiyi
Şikəsteyi Fərs
Mübərriqə
Mübərriqənin Ayaq
Əraq
Qərai
Böyük Məsiyi

Bayatı-Kürd:
Dəraməd
Bayatı-Kürd
Kərküki
Azərbaycan
Bayatı-Acəm
Azərbaycan
Tesnifi
Tuesday, August 30, 2016

My bad!

OK, I really hate that expression, but... I feel guilty! I let the whole summer drift by...

But I'm back with lots to post. Stay tune for new information about gluten-free in Baku, new AZ products that are totally awesome, and more music.

I recently heard from the Expat blog community in Azerbaijan. Why don't you check it out?

Expat.com

Monday, July 4, 2016

Boo Boo Nariman

Episode 1: Scary Azeri

It's summertime! At last! After several months away and some difficult times (mother passing away and other bad stuff) - I'm back and hope to be sharing some new songs, music and language lessons. But for now, let's get silly. Here's my cat Nariman starring in his own series - Boo Boo Nariman. Enjoy!


Saturday, April 30, 2016

Reviewing another mugham - Humayun

This mugham I haven't played in a long time. It has proven to be difficult to remember, but once I get it - wow, this is fun to play. Hope you like the opening part - Bardasht.