Sunday, August 14, 2011

Case endings for nouns

A selection of nouns listing in the order of cases: Nominative (subject of the sentence - no case ending), Genitive (of), Dative (to), Objective (direct object), Locative (at, in, on), Ablative (from). I have used an example for all vowels (with words ending with consonants and words ending in vowels), plus words ending in k or q.a
horse - at, atın, ata, atı, atda, atdan
father - ata, atanın, ataya, atanı, atada, atadan

e
house - ev, evin, evə, evi, evdə, evdən


ə
meat - ət, ətin, ətə, əti, ətdə, ətdən
grandmother - nənə, nənənin, nənəyə, nənəni, nənədə, nənədən

ı
tale - nağıl, nağılın, nağıla, nağılı, nağılda, nağıldan

i
work - iş, işin, işə, işi, işdə, işdən

o
table - stol, stolun, stola, stolu, stolda, stoldan

ö

word - söz, sözün, sözə, sözü, sözdə, sözdən


u
chair - stul, stulun, stula, stulu, stulda, stuldanü
milk - süd, südün, südə, südü, süddə, süddən
rice - düyü, düyünün, düyüyə, düyünü, düyüdə, düyüdən


k

bread - çörək, çörəyin, çörəyə, çörəkdə, çörəkdən

q
child - uşaq, uşağın, uşağa, uşağı, uşaqda, uşaqdan

No comments: