Tuesday, August 9, 2011

noun or adverb + -ki = when

A few examples:

bu günki işim - my work for today
dünənki vəziyyət - yesterday's situation
bu axşamkı tamaşa - this evening's show
keçan yaydakı hava - last summer's weather

No comments: